Ministerstvo spravedlnosti včera oznámilo spuštění nové databáze judikatury ESLP v češtině. Jsou zde obsažena rozhodnutí proti České republice (ta již byla několik let překládána, ale přeložené judikáty byly poměrně pečlivě „schovány“ na stránkách ministerstva). Vedle toho databáze obsahuje anotace dalších důležitých judikátů vydaných od podzimu 2012.

Databáze je dostupná ZDE.

Databáze vznikla jako jedno z opatření reagujících na výzvy učiněné na konferencích na k budoucnosti ESLP konané v letech 2010 až 2012 v Interlakenu, Izmiru a Brightonu k zajištění používání a provádění Úmluvy na vnitrostátní úrovni. Sleduje účel zpřístupnit odborné i širší veřejnosti judikaturu ESLP, která z velké části existuje pouze v anglickém či francouzském jazyce. Zároveň si klade za cíl umožnit snadnější orientaci v této judikatuře, která dnes čítá rozsudky a rozhodnutí v řádu desetitisíců.

Určitě považuji vznik databáze za krok správným směrem k přenášení judikatury mezi české soudce, státní zástupce a další právníky, zejména pokud z důvodů jazykové bariéry nejsou schopni pracovat s rozhodnutími v původním znění. Vedle toho bych ale považoval za velmi užitečné, pokud by Ministerstvo spravedlnosti ČR zajistilo překlad přehledů kazuistik rozsudků ESLP, které jsou tematicky rozdělené a obsahují nejdůležitější judikáty štrasburského soudu.