Evropská úmluva o lidských právech – praktický průvodce

Kolektiv autorů pod vedením Petra Konůpky, který převzal pozici vládního zmocněnce pro zastupování vlády před ESLP, vznikla jako studijní pomůcka praktická publikace k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Nejedná se o jedinou podobnou publikaci, ale její nespornou výhodou je, že je dostupná zdarma a online. Jak sami autoři v úvodu uvádějí: „Kniha úvodem představí, jaké je místo Úmluvy v právním řádu České republiky a jaká jsou základní pravidla jejího výkladu a použití jak v řízení před štrasburským soudem, tak především ve vnitrostátním kontextu. Čtenáři se též naučí, jak vyhledat judikaturu ESLP, která dopadá na jimi řešené případy, a jak rozsudky štrasburského soudu efektivně číst. Jednotlivá témata, která jsou […]

Protokol č. 15 k Evropské úmluvě zkrátí lhůtu pro stížnost k ESLP na 4 měsíce

V neděli 1. 8. 2021 nabyl účinnosti Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Hlavní změna, na kterou je potřeba upozornit, spočívá v tom, že půl roku poté, tedy od 1. 2. 2022, se zkrátí lhůta pro podání stížnosti k ESLP ze šesti na čtyři měsíce.