Otázka: Co znamená, když je v usnesení uvedeno, že zastupitelstvo bere něco na vědomí? Je věc schválena nebo není?

Odpověď:

V usnesení zastupitelstva obce by mělo být zcela konkrétně uvedeno, jak rozhoduje, aby nedocházelo k mýlkám a sporům o výklad. V případě, že zastupitelstvo něco pouze vezme na vědomí, není podle našeho názoru dostatečně projevena vůle směrem kupř. ke schválení smlouvy. Je proto lépe užívat jiná slovesa jako schvalovat, rozhodovat, vydávat apod. Pokud tedy zastupitelé v usnesení uvedou, že něco vzali na vědomí, lze to nejspíše vykládat pouze tak, že byli s věcí seznámeni a tento fakt deklarují.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.