Otázka č. 55: Jak se bude podle nového stavebního zákona zveřejňovat v národním geoportálu?

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon upravuje Národní geoportál v § 269 kde se říká, že slouží pro

a) zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti,

b) zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti,

c) sledování postupu pořizování územně plánovací dokumentace,

d) poskytování prostorových dat k plánovanému využití území,

e) zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisí s územním plánováním a územním rozvojem a která určí Nejvyšší stavební úřad, a

f) další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo jeho prováděcích právních předpisů.

V národním geoportálu územního plánování budou v jednotných standardech zveřejňovány vybrané části územně plánovacích dokumentací a vymezení zastavěného území, popřípadě dalších nástrojů územního plánování.

Podle § 21 odst. 2 psím. f) vede Národní geoportál Nejvyšší stavební úřad, údaje o územních plánech budou vkládat orgány územního plánování. Národní geoportál je informačním systémem veřejné správy ( § 267 odst. 2 písm. b) nového stavebního zákona).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.