Otázka: Může obec v obecně závazné vyhlášce stanovit tzv. místní koeficient u daně z nemovitosti jen pro průmyslovou zónu?

Odpověď:
Obec může vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví tzv. místní koeficient v souladu s § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Po novele tohoto předpisu účinné od 1. 1. 2021 je možné, aby byl místní koeficient obcí stanoven buď pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce.

Ministerstvo financí novelu prezentovalo mj. takto: „Naopak v souvislosti se schvalováním daňového balíčku na rok 2021 připomínáme, že tato předloha posiluje rozhodovací pravomoci místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí. Nyní si mohou obce nastavit místní koeficient pouze jednotně na celém svém území, zatímco nově si budou moci stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Do své poklady tak budou moci získat více peněz například z průmyslových zón na svém území a přitom nezasáhnout běžné obyvatele. Daň z nemovitých věcí je přitom stoprocentním příjmem obce.“

Ministerstvo ovšem vnitra zastává tento výklad při kontrole OZV: „Jedná se tedy o určitou ucelenější lokalitu, ve které se nachází více „nemovitých věcí“, mezi nimiž existuje věcná a místní (zejména historická, urbanistická a krajinná) souvislost a jež pojí určitá společná specifika odrážející podmínky dané části území obce a občanů, kteří na něm žijí. Jinými slovy řečeno, za část obce lze označit tu občany obydlenou část jejího území, která by za jiných okolností mohla být samostatnou obcí, byť by co do počtu obyvatel byla obcí velmi malou. Zpravidla jde o historicky vzniklé městské čtvrti a dřívější samostatné obce či osady, které se k obci přičlenily historickým vývojem.“

Existují obce, které si na položenou otázku odpověděly kladně, některé se ovšem potýkají s nesouhlasnou pozicí ministerstva vnitra. Zatím se žádná taková věc nedostala k Ústavnímu soudu, je tedy otázkou, k jakému výkladu se nakonec tento soud přikloní. Bohužel tedy nejsme schopni na položenou otázku bez problémů odpovědět.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.