Otázka: Který orgán obce vydává stavební uzávěru?


Odpověď:

Důležité je především si uvědomit, že územní opatření o stavební uzávěře vydávané podle § 97 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, se vydává v přenesené působnosti na rozdíl od územního plánu, který vydává zastupitelstvo obce v působnosti samostatné. Působnost orgánů obce je upravena v § 6 stavebního zákona. Z ustanovení § 6 odst. 6 písm. c) vyplývá, že územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře vydává rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce. Důsledné rozdělování je důležité, protože pochybení v této oblasti vede ke zrušení předmětného opatření obecné povahy soudem jako aktu, který nevydal příslušný orgán.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.