Evropský soud pro lidská práva vytvořil speciální webovou platformu pro elektronické podání návrhu na předběžné opatření. Jde o výjimečný prostředek, jak je možné u ESLP rychle dosáhnout určité ochrany (délka řízení o běžné stížnosti je několik let).

Stěžovatel může pořádat ESLP, aby vydal v jeho záležitosti předběžné opatření, a to nejen kdykoliv během řízení, ale i před samotným podáním stížnosti. Pokud jde o vydávaná předběžná opatření ze strany štrasburského soudu, tak většinou se jedná o pozastavení vyhoštění nebo extradice cizinců, pokud je v zemi, kam by měli být předáni, ohrožen jejich život nebo psychická či fyzická integrita (tedy pokud hrozí porušení čl. 2 nebo 3 Úmluvy).

Ve věci F. H. v. Švédsko ESLP nařídil předběžné opatření na základě žádosti iráckého křesťana pocházejícího z Bagdádu, který tvrdil, že byl významnou osobností v republikánské gardě Saddáma Hussaina.

Nově spuštěná stránka ESLP k předběžnému opatření je zde.

Pokyny ESLP k podání předběžného opatření v českém jazyce jsou dostupné zde.