Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sice nedávají důvod k optimismu, přesto ale došlo ke zrušení několika opatření, resp. prohlášení jejich nezákonnosti. Obracíte se na nás, jestli zastoupíme ty, kdo v důsledku nezákonných mimořádných opatření nemohli chodit do restaurací, kaváren a barů. Rozhodli jsme se proto, že nabídneme zletilým fyzickým osobám společné uplatnění nároku podle zákona č. 82/98 vůči ministerstvu zdravotnictví za dopady těchto opatření.

Budeme požadovat omluvu za období 30. 9. 2021 do 21. 11. 2021 (kdy bylo účinné opatření ze dne 27. 9. 2021 prohlášené v bodu týkajícím se „provozoven stravovacích služeb“ za nezákonné rozsudkem NSS č.j. 9 Ao 31/2021 – 49). Dále pak za období od 3. 1. 2022 do 9. 2. 2021 (kdy bylo účinné opatření ze dne 29. 12. 2021 prohlášené v bodu týkajícím se „provozoven stravovacích služeb“ za nezákonné rozsudkem NSS č.j. 8 Ao 2/2022-53).

V prvním odbobí nebylo možné do restaurací chodit bez toho, aby se člověk prokázal testem. Ve druhém pak neočkovaní nemohli do restaurací chodit vůbec.

Případně, pokud to bude účelné a NSS prohlásí za nezákonné další odbobné opatření, zvážíme rozšíření tohoto období.

Proč omluvu chtít?

Nemůžeme připustit, aby si exekutiva dělala, co se jí zlíbí. Pokud bez řádného odůvodnění ničí naše životy, musíme se bránit.

Co mám udělat, abych se zapojil?

Pokud se chcete k žalobě připojit, je to možné ZA TĚCHTO PODMÍNEK.

Stačí si stáhnout TUTO PLNOU MOC, vyplnit elektronicky údaje (HLAVNĚ ČITELNĚ), vytisknout plnou moc, podepsat ji a poslat poštou na adresu:

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
adresa kanceláře: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Je potřeba nám poskytnout na sebe e-mailovou adresu pro další komunikaci.

V rámci tohoto společného postupu zastoupíme pouze zletilé fyzické osoby a půjde pouze o nárokování náhrady nemajetkové újmy. Z hlediska zaměření se bude jednat o nárok osob, které nebyly očkovány a na které se nevztahovala v daných obdobích září 2021 – únor 2022 výjimka po pozitivním PCR testu (do 180 dnů).

Jak to celé bude probíhat?

Do 15. 3. 2022 sesbíráme plné moci pro hromadné uplatnění nároku a nejpozději v následujících 2-3 týdnech odešleme výzvu ministerstvu zdravotnictví, aby všem zúčastněným osobám zaslalo omluvu za svá pochybení a finanční satisfakci. Ministerstvo pak podle zákona má 6 měsíců na to, aby ve věci přijalo stanovisko.

Očekáváme, že ani tato vláda se svým občanům neomluví. Proto po uplynutí 6 měsíců odešleme žalobu k soudu. Soud by mohl rozsudek ve věci vydal řádově do 1 roku od podání žaloby, může to ale trvat i déle.

Na co máme tedy nárok?

Už v Listině základních práv a svobod je zakotveno, že „Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“ Toto pak konkretizuje zákon č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Rozhodli jsme se hromadně uplatnit nárok na nemajetkovou újmu – požadovat omluvu. Tuto satisfakci může požadovat každý, na koho se nevztahovaly podmínky tzv. bezinfekčnosti (zejm. očkování nebo období do 180 dnů po pozitivním PCR testu). Stačí se seznámit s výše uvedenými podmínkami poskytnutí služby a zaslat podepsanou plnou moc na adresu advokátní kanceláře.

Co mě to bude stát?

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. nabízí zastoupení při společném uplatnění nároku tak, že přímo hradíte pouze částku 500 Kč plus DPH 21% (celkem 605 Kč) za převzetí zastoupení. Fakturu Vám zašleme na e-mail, který nám sdělíte.

Nad rámec toho naše advokátní kancelář dostane zaplaceno pouze, pokud s žalobou budeme úspěšní a soud nám přizná náhradu nákladů řízení. Pak přiměřené náklady zaplatí ministerstvo zdravotnictví. Pokud by žaloba byla zamítnuta, nedostaneme navíc nic dalšího. Stejně tak, pokud by ministerstvo omluvu poskytlo dobrovolně.

Pro podání žaloby je potřeba počítat s tím, že bude nutné uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (ev. ve výši podle právní úpravy účinné v době podání žaloby). Když bude žaloba úspěšná, soudní poplatek se vám vrátí.

Blíže viz podmínky zastupování.