V jednom z „rouškových sporů“ jsme zastupovali muže s astmatem, kterého odmítli obsloužit v jeho oblíbené pekárně kvůli tomu, že si odmítal z důvodu své nemoci zahalit dýchací cesty. Pro celou věc je pikantní, že tento žalobce měl dokonce lékařské potvrzení, že mu jeho dlouhodobý zdravotní stav neumožňuje si respirátory a podobné „ochranné záležitosti“ nasazovat. Pekárna však na jakékoliv argumenty neslyšela a tvrdošíjně trvala na svém: na dveřích máme napsáno, že nezahalené neobsluhujeme, tak to platí a basta.  Je nutné zdůraznit, že se v této věci nejednalo o spor u NSS, ale šlo o žaloba na ochranu před diskriminací.

Prvostupňový soud rozhodoval v týž den, kdy se ministerstvo zdravotnictví na základě několika rozsudků NSS konečně rozhoupalo k tomu, aby zavedlo výjimku pro nemocné lidi. Ze strany NSS tedy již v té době bylo několikrát konstatováno, že nezakotvení výjimky pro osoby s dýchacími problémy bez přesvědčivého vysvětlení takového postupu, je nezákonné (naposledy to bylo rozsudkem NSS č.j. 8 Ao 17/2021 – 63).

Přesto soud shledal, že jednání pekárny (pobočky společnosti BENEA s.r.o.) bylo naprosto v pořádku. Také odvolacímu Krajskému soudu v Praze byla rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu lhostejná. Názor soudu prvostupňového potvrdil a ještě si přisadil, když řekl:

Skutečně čtete dobře. Soud řekl, že pekárna si mohla vymýšlet svoje vlastní pravidla, která by neměla vůbec oporu v mimořádném opatření, natož pak v zákoně. Žalobce, který se zřejmě blíží svým postavením v očích soudců prašivému psu, mohl být vůbec vděčný, že mu po doprošování prodavačka strčila pečivo do ruky na ulici. Zajímavý nástroj dali soudci do rukou korporacím!

Mimochodem, zmínka o prašivém psu není od věci. Ze soudců totiž vypadla ještě jedna vtipná myšlenka:

Jak vidíte, na rozdíl od psa představuje zdravý muž toužící po čerstvém rohlíku nepřiměřené riziko a do prodejny nesmí. Co na to říct? Asi holt žalobce neměl odpovídající výcvik v podvolování se.

 

Na závěr už jen dodáme, že soudce nijak neobměkčilo ani to, že pekárna fungovala v době rozhodování soudu I. stupně i jako kavárna a lidé mohli na místě konzumovat pečivo a a popíjet nápoje. Baštili také s nasazenou rouškou nebo respirátorem?

Zpracováno podle rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 103 Co 27/2021-110 ze dne 20. 1. 2022.