Na webu Ministerstva pro místní rozvoj „ObcePRO“ najdete novou metodiku, která se týká zavádění adaptačních strategií.

Jedním z cílů této metodiky je přesvědčit její čtenáře, aby se snažili reagovat na probíhající změnu klimatu. Následky změny klimatu se v jejich městě mohou projevit v blízké budoucnosti se závažnými ekonomickými, environmentálními a sociálními důsledky. Opatření učiněná nyní jsou mnohem levnější než budoucí řešení problémů, jako jsou přívalové deště, přehřívání budov či prostředků veřejné dopravy nebo nedostatek zdrojů pitné vody.

Metodika je dostupná zde.

Dalším zajímavým textem je publikace s názvem „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“.

Publikace je zaměřená na mimořádně aktuální problematiku hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném prostředí. Má charakter ověřeného návodu na řešení této problematiky, v níž se hlavní pozornost zaměřuje na komplexní řešení v podmínkách ČR. Autoři poukazují na současný neuspokojivý stav hospodaření se srážkovými vodami a naznačují hlavní směry, kterými se musí ubírat. Zdůrazňují potřebu minimalizovat negativní dopad urbanizace na hospodaření se srážkovými vodami při současném zabezpečení rozvoje obcí. Hlavní úkoly efektivního hospodaření se srážkovými vodami spočívají ve zvyšování zásob podzemní vody, zlepšení mikroklimatu zpětným výparem do ovzduší, akumulaci, úpravě srážkových vod a jejich využíváni, zpomalení odtoku nevyužitých srážkových vod apod.

Do třetice mne zaujala webová aplikace, která „klade za cíl podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci, a to jak s ohledem na efektivitu produkce na těchto půdách, tak i z pohledu potřeby vícenákladů spojených s odpovědným hospodařením na půdě na méně vhodných lokalitách.“

Aplikace je dostupná zde.