Ve čtvrtek rakouský ústavní soud rozhodl, že řada opatření v souvislosti s bojem proti COVID-19, která byla v platnosti na jaře 2020, byla protiústavní. Zákazy vstupu do restaurací a samostatné myčky aut (bez připojení k čerpací stanici), omezení vstupu skupin návštěvníků restaurací (maximálně čtyři dospělí, pokud nejde o společnou domácnost), zákaz akcí s více než deseti lidmi (například diskotéky) byly nezákonné, stejně jako povinnost nosit roušky ​​na veřejných místech v uzavřených místnostech (úřední místnosti atd.).

Soud tak navázal na svá rozhodnutí z léta tohoto roku, o kterých jsme již psali. Znovu s nostalgií pomýšlíme na to, jaký by byl život, když bychom zůstali s Rakouskem v jednom státu. To naši ústavní soudci jsou stále ve své slonovinové věži. Přestože obdrželi několik desítek stížností od občanů, zástupců samosprávy i senátorů, zbaběle se vyhnuli rozhodování i těch nejzávažnějších kauz, jako byl zákaz vycestovat z ČR.

To rakouský ústavní soud v případě přezkoumávaných opatření dospěl k závěru, že z předložených spisů nebylo možné doložit, na základě jakých skutkových okolností ministr zdravotnictví považoval příslušné opatření za nezbytné.

Zahalování obličeje ve veřejných prostorách

Rakouský advokát namítal, že povinné zakrývání úst a nosu se jej dotýká v řadě jeho práv a zasahuje do jeho důstojnosti. Ústavní soud konstatoval rychlý nárůst případů onemocnění Covid-19 v březnu 2020 vedl k závěru o nezbytnosti přijetí určitých opatření. Přesto ale ústavní soud nařízení povinného zakrývání nosu a úst ochrannými prostředky při vstupu na veřejná místa v uzavřené místnosti zrušil. Nebylo totiž dostatečně zdůvodněno, proč jsou přijatá opatření považována za nezbytná. Proto již nebylo nutné zkoumat protiústavnost z jiných důvodů.

Diskriminace provozovatelů myček aut

V rozhodnutí V 392/2020 ústavní soud prohlásil, že opatření, které zakazovalo vstup do provozoven určených k nákupu zboží a využívání služeb porušovalo zásadu rovnosti. Zmíněné opatření obsahovalo výjimku pro „čerpací stanice a připojené myčky automobilů“. Stěžovatel v dané věci provozuje po celém Rakousku třináct myček automobilů, které nejsou připojeny k čerpacím stanicím. Ústavní soud se ztotožnil s tvrzením stěžovatele, že není žádné racionální odůvodnění pro to, aby výjimka byla stanovena pouze pro automyčky spojené s čerpací stanicí a ne pro jeho myčky, které s čerpací stanicí spojeny nejsou.

Vzdálenost mezi stoly v restauraci

Ústavní soud rovněž zrušil ustanovení nařízení, kterým bylo nařízeno dodržování povinné minimální vzdálenosti mezi místy podávání jídla v restauracích (minimální vzdálenost jednoho metru mezi stoly).

Co nás čeká příští týden?

Český ústavní soud má znovu „na stole“ několik stížností týkajících se nouzového stavu (např. zde, zde a zde). Předseda Rychetský do médií prohlásil, že se stížnostmi bude plénum Ústavního soudu věnovat již v příštím týdnu. Pokusí se ještě čeští soudci napravit si reputaci, nebo zůstanou u toho, že zcela selhali ve své roli strážců ústavnosti a historie na ně bude vzpomínat jako na ty, kdo vůbec nedokázali nastavit moci výkonné jakékoliv hranice?