Opatření je vydáno za situace prodloužení nouzového stavu poslaneckou sněmovnou dne 8. 4. 2020. Navrhovatel ovšem namítá, že nouzový stav nebyl vyhlášení platně (nedošlo k vymezení práv a svobod, které se omezují v souladu s čl. 6 odst. 1 zákona o bezpečnosti České republiky) a také s ohledem na to, že nebyl podroben brzkému přezkumu ze strany poslanecké sněmovny, je nutno jej považovat za nulitní (viz např. právní názor podrobně vyargumentovaný advokátem Tomášem Sokolem),je nutné konstatovat, že nouzový stav není platný a není ani možné vydávat krizová či nouzová opatření.

Opatření vydávaná vládou i ministerstvem jsou buď neplatná a jako nezákonná mají být zrušena, případně prohlášena za nulitní. S ohledem na to, jakým způsobem jsou zcela mimo ústavní a zákonný rámec vydávána, rušena a znovu vydávána opatření exekutivy, kdy jsou vážným způsobem omezována práva a svobody občanů, se navrhovatel dovolává okamžitého zásahu soudu vydáním předběžného opatření.  Ostatně Nejvyšší správní soud už poukázal na vydávání rozhodnutí exekutivy mimo pravomoc a působnost orgánů moci výkonné – č.j. Pst 19/2019 – 12.

Lze poukázat také na to, že vláda od počátku nepostupovala podle Pandemického plánu ČR, přestože má povinnost takto postupovat (Podle vyhlášky č. 473/2008 Sb., (příloha č. 5, čl. 7, bod 3) „V případě objevení se nové varianty chřipkového viru se postupuje podle Pandemického plánu České republiky…“). Navíc k prodloužení nouzového stavu došlo bez toho, aby exekutiva předložila jakýkoli plán (ministr vnitra dokonce uvedl, že „jediný, kdo má plán, je virus“.

Nutno je poukázat také na to, že pokud jde o chřipku, epidemický práh se v ČR pohybuje mezi 1 600 až 1 800 nemocnými na 100 000 obyvatel. To znamená, že o epidemii by se jednalo v případě, kdy by bylo v české populaci alespoň 160 000 nakažených. S Covid jsme právě překročili 6 000, obdobná je situace také v jiných státech. Do vyhlášení epidemie, natož pandemie, by tedy mělo být ještě opravdu daleko.

OMEZIT MOŽNOST OPUSTIT HRANICE ČR NESMÍ STÁTNÍ MOC VYDAT NIKDY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, NATOŽ ABY TO UČINILA EXEKUTIVA  A PRAKTICKY BEZ JAKÉHOKOLI ZDŮVODNĚNÍ.

Podali jsme 4 návrhy na zrušení opatření spojené s návrhem na vydání předběžného opatření. Jeden z návrhů zveřejňujeme zde.