Řada podnikatelských subjektů je stále škrcena drastickými opatřeními exekutivy. Přitom přibývá kritiky ze strany právníků i ekonomů. Pojďme stručně shrnout, proč zákazy nejsou v souladu se zákonem a ústavou:

1) Nouzový stav je nulitní

Pokud je nicotné samotné vyhlášení nouzového stavu, jsou nicotná i opatření, která jsou na základě jeho vyhlášení přijímána.

2) Krizový zákon umožňuje omezení podnikání jen v některých případech, ty musejí být odůvodněny

Podle § 5 krizového zákona je možné omezit „právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění“. Krizová opatření vlády ani ministerstev, neodůvodňují, jakým způsobem je toto pravidlo naplněno.

3) Opatření exekutivy vůči podnikatelům jsou svévolná

Květinářství, tabák a hobby markety jsou otevřeny. Prodejny zdravých (fresh) džusů a knihkupectví jsou uzavřeny (nemluvě třeba o psychoterapeutech). Proč není možné provozovat terasy a zahrádky restaurací a kaváren, pokud by byly dodrženy stanovené rozestupy? Proč není možné prodávat knihy přes výdejní okno a pivo takto prodávat možné je? Stát prostě nesmí omezovat práva a svobody jednotlivců svévolným a diskriminačním způsobem.

4) Ministerstvo zdravotnictví nemá pravomoc vydávat opatření, která by plošně omezovala podnikání, jeho opatření jsou nicotná

Podrobná analýza z pera akademické obce ukazuje, že ministerstvo nejen, že nemá pravomoc vydávat podobná opatření, ale tato ani nesplňují základní náležitosti vyžadované správním řádem. Také tato opatření jsou tedy nulitní.

5) Cílem toho, že se začala vydávat opatření ministerstva zdravotnictví, bylo vyhnout se odpovědnosti

V právu platí zásada, že jeho obcházení a výkon v rozporu s dobrými mravy, by neměly být chráněny. Pokud tedy sami vládní představitelé přiznali, že se opatření omezující podnikání začala vydávat v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví proto, aby se stát vyhnul odpovědnosti podle krizového zákona, tak jde o postup, který je nezákonný. Ono to ostatně vládě stejně k ničemu nebude a podnikatelé jí určitě své účty vystaví, zvláště, když zatím jen lže ohledně podpory podnikatelů. A vláda si toho je evidentně vědoma, proč by jinak podmiňovala využití vládního programu Antivirus tím, že se podnikatelé vzdají práva požadovat odškodnění?

6) Nejlepší nakonec: žádná epidemie koronaviru tady není

Zajímá někoho, jak je definována epidemie? Např. pokud jde o chřipku, epidemický práh se v ČR pohybuje mezi 1 600 až 1 800 nemocnými na 100 000 obyvatel. To znamená, že o epidemii by se jednalo v případě, kdy by bylo v české populaci alespoň 160 000 nakažených. S Covid jsme právě překročili 6 000, obdobná je situace také v jiných státech. Do vyhlášení epidemie, natož pandemie, by tedy mělo být ještě daleko. Takže v této situaci „hrát si na vojáky“, je skutečně předčasné.

Závěr: pokuty před soudem neobstojí

Pokud jsou opatření ministerstva nicotná či nezákonná, věřím, že před soudy neobstojí ani pokuty, které by snad byly podnikatelům porušujícím tato opatření uložena.