Nouzový stav je zcela výjimečnou situací a může být vyhlášeno pouze, pokud dochází k ohrožení životů, zdraví nebo majetkových hodnot anebo vnitřního pořádku a bezpečnosti. Dopady na práva a svobody občanů jsou skutečně zásadní:

  • Může dojít k k omezení svobody pohybu, práva na majetek, svobody podnikání a dalších práv (vždy ale jen v rámci krizového zákona a v jeho mezích)
  • Na rozhodnutí vydaná během nouzové stavu podle krizového zákona se (až na výjimky) nevztahuje správní řád (nelze se proti nim odvolat).
  • Porušení krizových opatření je možné trestat jako přestupek, za který mohou být ukládány vysoké pokuty. Nejsou však vyloučeny ani dopady v rovině trestněprávní.
  • Spáchání trestného činu v době krizové situace představuje přitěžující okolnost.

Advokát Tomáš Sokol se jako první postavil za výklad, že usnesení vlády ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu, nesplňuje požadavky ústavní zákona a je nutno jej považovat za nulitní. Svoji analýzu zveřejnil také ústavní právník Jan Wintr.

Tímto k otázce nouzového stavu zveřejňujeme podrobnou právní analýzu odborníků na ústavní právo, která nám byla zaslána. Věříme, že tato propracovaná argumentace bude vyslyšena.