Samotní stěžovatelé i jejich zástupci se na nás čas od času obracejí s dotazem, který se týká toho, jak vyplnit formulář na stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Proto jsme se rozhodli zveřejnit příklad částečně vyplněného  formuláře jako určitý vzor toho, jak může stížnost odesílaná k ESLP vypadat.

Je potřeba samozřejmě vzít do úvahy, že se jedná u určitý příklad. Konkrétní vyplnění formuláře vždy vychází z konkrétních okolností řešeného případu. Námi zveřejněný vychází z rozsudku ESLP ve věci, kde jsme uspěli proti České republice a náš klient tak dosáhl alespoň určitého zadostiučinění. Popisy skutkového stavu a argumentace vycházejí z toho, jakým způsobem sám štrasburský soud věci zhodnotil. Ovšem označení soudních rozhodnutí, znaleckých posudků apod. je trochu zjednodušeno a celkově je proces zestručněn a přiblížen možná trochu stravitelnějším způsobem oproti tomu, jakým způsobem bývá koncipována samotná stížnost. Cílem je poskytnout určitý příklad, který může právní zástupce stěžovatelů inspirovat, nikoli doslovný návod.

Vždy je ovšem potřeba, aby si stěžovatel zkontroloval, zda používá aktuální formulář na stížnost stáhnutý přímo ze stránek ESLP (my vycházíme z verze formuláře na stížnost CZE – 2022/2) Také je na místě zkontrolovat poslední pokyny samotného ESLP pro vyplnění formuláře.

Příklad námi vyplněného formuláře na stížnost k ESLP najdete zde.

Další naše články a návody k podávání stížností k ESLP a judikatuře štrasburského soudu pak zde.