Referenda o větrných elektrárnách patrně ve své „popularitě“ časem nahradí ta o hernách a automatech. Občané totiž nějak odmítají pochopit, že v jejich zájmu, aby si za humny nechali postavit farmu obřích větrníků. Jedním z posledních „všelidových“ hlasování o větrných elektrárnách bylo to, které se konalo v polovině května a letošního roku v obci Stará Červená Voda. Občané dali větrníkům jasnou stopku. To samozřejmě neznamená, že by bylo jisté, že v katastru obce nevyrostou, ale je to jeden z kroků, který by měly učinit všechny samosprávy, které zajímá, co si jejich občané myslí.

O čem se hlasovalo a jak to dopadlo

Otázka, o které měli občané hlasovat, zněla: „Souhlasíte s tím, aby obec Stará Červená Voda učinila v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby v katastrálním území obce nemohlo dojít k výstavbě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více?“

Pro bylo 57,79 % občanů. Díky tomu obec přesně ví, jak si lidé představují územní rozvoj své obce.

Otázka položená tímto způsobem reaguje na „podpásovou“ novelu stavebního zákona a energetického zákona skrze tzv. Lex OZE I. Ta umožňuje (řečeno ve velké zkratce), aby v nezastavěném území obce mohly v podstatě bez souhlasu obcí vzniknout parky větrných elektráren či jiných obnovitelných zdrojů. Nově se totiž tyto výrobny o výkonu nad 1MW považují za veřejnou infrastrukturu a jsou umisťovány ve veřejném zájmu.

Metodika ministerstva pro místní rozvoj k dané problematice dostupná zde.

Nastavení pravidel v územním plánu

Obec má bohužel jen málo možností, jak realizaci větrníků zabránit, dokonce ani skrze územní plán si nemůže jednoznačně určit, kde být nemají, přesto nemá smysl házet ihned flintu do žita. Obec Stará Červená Voda bude moci na základě výsledků referenda zahájit změnu územního plánu (to by mohla i bez toho, ale díky referendu zná názor občanů) a pokusit se najít dost dobré argumenty, proč realizaci větrníků v nezastavěném území zakázat.

Současně otázka položená uvedeným způsobem neznemožní automaticky realizaci menších větrných elektráren (jako technické infrastruktury), pokud si to obec bude na některých místech přát a takové plochy vymezí v územním plánu.

Obce nemusí větrníky jen omezovat, mohou se také rozhodnout, že nastaví pravidla pro jejich realizaci a že budou po investorech chtít, aby skutečně kompenzovali veškeré negativní dopady, které bude jejich podnikání na občany a na životní prostředí mít. Pak je na místě uvažovat o smlouvě o finančních příspěvcích a jiných plněních.

Více o této problematice v našem textu: Elektrárny v obci: pro občany nemusí jít o boj s větrnými mlýny. Rádi vám s referendem a dalšími problémy okolo větrníků, včetně vyjednávání s investory, pomůžeme.