Otázka: Do kdy je možné podat návrh na zrušení stavební uzávěry u soudu?

Odpověď:

Stejně jako u jiných opatření obecné povahy i tady platí v souladu s § 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, že návrh lze podat do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Vedle toho je možno proti stavební uzávěře podat návrh na zrušení v rámci tzv. incidenčního přezkumu, kupř. spolu se zamítnutím vydání územního rozhodnutí.

Je také možno uvažovat o tom, pokud by stavební uzávěra trvala nepřiměřeně dlouho (zde bychom se domnívali, že více než 6 let v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon – § 123 odst. 3), že by dotčený vlastník proti stavební uzávěře použil zásahovou žalobu.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.