Otázka: Může obec v územním plánu nějak chránit nezastavěné území před nežádoucí výstavbou?

Odpověď:

Ano, v souladu s § 18 odst. 5 zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon se uvádí, že stavby v něm uvedené, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Obec tedy má možnost výstavbu v územním plánu omezit ještě nad rámec § 18 odst. 5 stavebního zákona, musí ale tento postup dobře odůvodnit, neboť takovéto omezení musí směřovat k ochraně konkretizovaných veřejných zájmů.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.