Otázka: Který orgán obce rozhoduje o tom, že se se požádá orgán územního plánování obce s rozšířenou působností, aby pořídil pro obec územní plán?

Odpověď:

Na tuto otázku nalezneme stručnou odpověď v § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, kde se uvádí, že rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o pořizování podle odstavce 1 písm. c). Text § 6 odst. 1 písm. c) zní: obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (tj. úřad územního plánování) v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu.

Podle téhož ustanovení (§ 6 odst. 6 písm. c) stavebního zákona) rada schvaluje smlouvu s létajícím pořizovatelem, pokud se obec rozhodne, že si tímto způsobem sama pořídí svůj územní plán.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.