Otázka č. 100: Který orgán obce rozhoduje o tom, že se se požádá orgán územního plánování obce s rozšířenou působností, aby pořídil pro obec územní plán?

Otázka: Který orgán obce rozhoduje o tom, že se se požádá orgán územního plánování obce s rozšířenou působností, aby pořídil pro obec územní plán?

Řešení dopravní přístupnosti pozemků a společné povolení

Nejvyšší správní soud vydal další zajímavé rozhodnutí, které se týká veřejně přístupných účelových komunikací. V posuzovaném případě měla být na jednom pozemku povolena přístavba rodinného domu. S tím nesouhlasil soused, přes jehož pozemek vedla od rodinného domu k místní komunikaci zpevněná cesta. Tu považoval stavební úřad právě za veřejně přístupnou účelovou komunikaci, nicméně vlastník pozemků s tím nesouhlasil.