Otázka: Musí obec financovat vodovod ze svých zdrojů, když chce zavést místní poplatek za zhodnocení pozemku?

Odpověď:

Místní poplatek za zhodnocení pozemku stavbou vodovodu nebo kanalizace upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v § 10c. Tam sice není přímo stanoveno, že je nezbytnou podmínkou pro možnost vydání obecně závazné vyhlášky stanovující místní poplatek to, aby vodovod sponzorovala obec sama, nicméně praxe k tomuto pohledu nakonec dospěla.

Vyplývá to i ze stanoviska veřejného ochránce práv, ve kterém se mj. uvádí: Finanční spoluúčast obce na vybudování vodovodu je nutnou podmínkou pro zavedení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení ke stavbě vodovodu nebo kanalizace podle § 10c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato podmínka není v zákoně o místních poplatcích explicitně vyjádřena, ale je nutno ji dovodit z celého pojetí místních poplatků. (Sp. zn.: 2679/2013/VOP/MBČ ze dne 5. 11. 2015).

Podle tohoto názoru tak není sice vyžadováno, aby obec vybírala daný místní poplatek pouze do výše své investice (může tedy vybrat na poplatku více, než co sama investovala), ale poplatek není možné zavést v případě, že obec stavbu infrastruktury financovala na základě nenávratné dotace, která finančně pokryla celou stavbu.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.