Otázka: Nestihli jsme zveřejnit zápis ve lhůtě 10 dnů od konání zastupitelstva. Jaké to má následky?

Odpověď:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ukládá v § 95 odst. 2 obci povinnost pořídit zápis ze zasedání do 10 dnů od jeho skončení. Zákon o obcích ale nepořízení zápisu nespojuje s žádnou přímou sankcí jako by byla kupř. neplatnost usnesení přijatých na tomto zastupitelstvu (usnesení jsou platná od okamžiku jejich přijetí). Takové porušení zákonné povinnosti může být předmětem kontroly a obec by měla udělat vše pro to, aby se nežádoucí situace neopakovala.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.