Dnes Evropský soud pro lidská práva akceptoval žádost  české vlády o postoupení věci č. 19750/13 velkému senátu. O přelomovém rozsudku ESLP proti ČR ve věci stížnosti pana Grosama,  jsme už informovali zde.

Postoupení věci velkému senátu je výjimečné

Rozsudek byl přijat těsnou většinou soudců ESLP a pro systém kárných řízení se soudci a dalšími profesemi u nás je opravdu zničující (na základě tohoto rozsudku by prakticky všichni, kdo byli kárně odsouzeni, mohli namítat porušení práva na spravedlivé řízení a dosáhnout zrušení kárného opatření). Není tak divu, že česká vláda požádala o postoupení věci velkému senátu ESLP.

Obecně platí, že rozsudek ESLP je konečný v souladu s ustanoveními článku 44 odst. 2.tehdy, pokud uplynuly 3 měsíce od jeho vydání. To však neplatí, pokud některá ze stran požádala o postoupení věci velkému senátu. O tom, zda je na místě věc velkému senátu předat k novému projednání či nikoli, rozhoduje kolegium soudců. Že je takovým žádostem o postoupení věci velkému senátu vyhověno jen výjimečně, potvrzuje fakt, že dnes kolegium soudců rozhodovalo o 10 žádostech o postoupení věci, vyhovělo ale jen jedné a 9 zbývajících zamítlo.

Vláda získala čas

Ve věci stížnosti pana Grosama tak bude konečný až rozsudek velkého senátu. Česká vláda tak rovněž získala čas na to, aby systém kárných řízení se soudci, exekutory a státními zástupci novelizovala.

V ČR nejznámějším případem, kdy velký senát rozhodl odlišně od původní rozhodnutí senátu je věc D.H., která se týkala diskriminace romských dětí v tzv. speciálních školách. Tam byl původní rozsudek zamítavý, velký senát ale dal stěžovatelům za pravdu.