Otázka: Můžeme v obecně závazné vyhlášce osvobodit ty, kdo s obcí dobrovolně uzavřeli smlouvu o finančním příspěvku, od placení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku stavbou vodovodu nebo kanalizace?

Může se stát, že obce běžně uzavírají smlouvy o rozvoji území s jednotlivými investory a stavebníky a tito již v rámci soukromoprávního ujednání se samosprávou poskytli jistý finanční příspěvek a uložení Poplatku by vlastně znamenalo, že jsou „zpoplatněni“ dvakrát za téže, protože jiní majitelé nemovitostí příspěvek neposkytli. Některé obce proto tyto vlastníky osvobozují, protože podle názoru zastupitelů by obec měla podpořit a odměnit majitele, kteří byli s obcí solidární a dobrovolně s obcí smlouvu uzavřeli.

Dokonce tato praxe nevadí ani ministerstvu vnitra: „V tomto případě obec sledovala rozumný a oprávněný cíl, tj. ochranu vlastníků stavebních pozemků, aby nebyli nuceni na základě vyhlášky platit poplatek znova, na jejímž zhodnocení se již dobrovolně finančně podíleli a splnili stanovené podmínky. S ohledem na vyjádření obce nepovažuje Ministerstvo vnitra ustanovení za nezákonné ani za diskriminační.“

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.

 

Více k tématu místního poplatku za zhodnocení možností připojení k vodovodu nebo kanalizaci najdete zde.