Jedna obec v Moravskoslezském kraji má příznačný název pro spor o vyhlášení referenda – Sudice. Právě zde se podle rozsudku krajského soudu bude na podzim 2022 konat hlasování občanů o jednoduché otázce: „Větrné elektrárny v katastru obce? Ano – Ne?“  Kupodivu právě o ni byl největší spor. Obec se totiž snažila přesvědčit soud, že bylo správné, když referendum nevyhlásila, protože otázka je neurčitá a navíc otázkou ani není, protože neobsahuje sloveso. Vedle toho prý nebylo sousloví „větrná elektrárna“ dost srozumitelné, protože se tím mohou myslet malé i velké obnovitelné zdroje využívající energii větru.

Soudci obecně souhlasili s tím, že referendum konat lze. To je první dobrá zpráva. Jaké jsou ty další?

Krajský soud k určitosti otázky

V usnesení se k problematice srozumitelnosti otázky dočteme: „Z judikatury Nejvyššího správního soudu také vyplývá, že při posuzování určitosti otázky položené v referendu se přihlíží k místním reáliím, a tedy srozumitelnosti otázky pro konkrétní osoby oprávněné hlasovat v referendu. Lze při tom přihlížet i k veřejné diskusi o tématu a kampani v souvislosti s referendem, jakož i dalším místním reáliím… stejně formulovaná otázka tak v jednom případě s ohledem na konkrétní místní poměry může být nejednoznačná, zatímco v jiném případě tomu tak nebude. O nejednoznačnosti by se v souvislosti s nyní položenou otázkou dalo hovořit například tehdy, pokud by se v obci diskutovalo o výstavbě několika krytých bazénů s různými investory, nebo by se v místě nacházelo více krytých bazénů a byla vedena diskuse, který z nich má být zbourán či naopak rekonstruován…

V nyní projednávané věci soud ze spisové dokumentace zjistil, že návrh na konání místního referenda ze dne 3. 11. 2021 obsahuje otázku, uvedenou ve výroku I. tohoto usnesení, jako místo konání je uvedeno katastrální území obce Sudice, v odůvodnění se poukazuje na petici občanů ze dne 17. 8. 2020 proti stavbám větrných elektráren v obci, s tím, že postoj občanů nemá patřičnou odezvu v zastupitelstvu… Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že znění navržené otázky je sice maximálně stručné, avšak z pohledu běžného občana Sudic, s přihlédnutím k místním reáliím (jasně deklarovaný záměr obce spolupracovat při výstavbě větrných elektráren již od roku 2016, vysvětlující kampaň v posledních 2 letech) otázka splňuje podmínku jednoznačnosti…

Gramaticky se jedná o tzv. neúplnou větu (eliptickou), tedy o větu, kde je vynechán výraz, který je ze situace zřejmý („Jste pro větrné elektrárny v katastru obce? Ano – Ne“). Jednoznačné je také vymezení území, na kterém se má referendum konat v katastru obce, přičemž v obci Sudice je pouze jedno katastrální území. Běžný občan Sudic zajisté nebude na pochybách, o jaký typ větrných elektráren se jedná (viz vizualizace a údaje ve vysvětlujících materiálech o výkonu VTE ve spojení s předpokládanými příjmy). S ohledem na stávající smlouvu obce o spolupráci nejsou namístě ani námitky odpůrce o tom, k čemu by byla obec zavázána v případě kladné odpovědi na otázku v místním referendu.“

 Referendum představuje účinný nástroj proti výstavbě

Je dobrou zprávou pro všechny občany, kteří nesouhlasí s tím, aby jim za domem vyrostla farma větrných elektráren, že mají vůči obcím účinný nástroj, jak tomu zabránit. Vedle toho doporučujeme pečlivě sledovat územní pán a zapojovat se včas do všech důležitých řízení, ve kterých se o budoucí podobě obce bude rozhodovat.

Zajímavé na tomto rozhodnutí je také fakt, že není třeba se uspořádání referenda bát – není to složité („jen“ časově náročné pro přípravný výbor) a výsledek může rozhodně stát za to. V naší advokátní kanceláři vám rádi předáme něco ze zkušeností a poradíme, co a jak.

 

Více se o tom, jak se zapojit, pokud i ve vaší obci hrozí výstavba „větrníků“, se dočtete v našem předchozím textu s názvem „Elektrárny v obci: pro občany nemusí jít o boj s větrnými mlýny“.

 

Článek zpracován podle usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. 21 A 1/2022 – 26 ze dne 15. 9. 2022.