Vendula před prázdninami měla tu čest sepsat článek pro časopis Urbanismus a územní rozvoj. Její text se jmenuje „Pravidla pro spolupráci s investory – právní úprava“ a je zveřejněn v čísle 4/2023. O územním plánování Vendula píše prakticky pořád a právě teď se soustředí na novu knihu pro Wolters Kluwer. Naše další publikace uvádíme např. zde.

Po publikacích o smlouvách s investory nebo soudních přezkumech územních plánů bude nová kniha mírumilovnější a tvořivější – věnuje se tomu, jak promítnout do územních plánů ochranu přírody, životního prostředí, řešení pro boj se změnou klimatu nebo ochranu zemědělské půdy a jak se přitom nebát zásahů do vlastnických práv.

Než bude na trhu moje kniha, doporučuju rozhodně všem zájemcům nový materiál zveřejněný na stránkách MMR pod názvem „Metodika vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu„. V metodice jistě najdou projetanti a zpracovatelé podrobněší informace o tom, jak správně zařadit modrozelenou infrastrukturu do územně plánovací dokumentace.

To ale není vše. Vyhráno bude, pokud architekti a urbanisté spolu s obcí dokáží svoje řešení dobře odůvodnit tak, aby nedošlo ke zrušení části územního plánu nebo jeho změny soudem kvůli nepřiměřenému nebo diskriminačnímu zásahu do vlastnických práv.

Se souhlasem autorky článek převzat z webu www.investorzahumny.cz