Otázka: V naší obci máme schválené zásady pro jednání s investory o příspěvcích na infrastrukturu. Změnili jsme je a nově už nechceme vybírat příspěvky od individuálních stavebníků, kteří staví rodinné domy pro sebe. Můžeme vrátit příspěvky těm, kdo zaplatili před změnou zásad?

Odpověď:

Takový postup bychom nedoporučovali. Podle našeho názoru se jedná o porušení pravidel uvedených v § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích týkajících se hospodaření s majetkem obce. Je naprosto logické, že pravidla platí od určitého okamžiku, působí po určitou dobu a od určitého okamžiku se zase mohou změnit. Podobně to platí pro daně nebo pro místní poplatky nebo pro pravidla v územním plánu. Proto není pouze to, že zásady byly účinné po určitou dobu v konkrétní podobě, na základě které dobrovolný příspěvek někteří stavebníci uhradili, a poté došlo k jejich novelizaci, kdy stavebníci v totožném postavení by příspěvek již nehradili, samo o sobě legitimním důvodem pro takový postup, aby došlo k plošnému vracení příspěvků na úkor rozpočtu obce.

Doplňujeme, že dokonce ani v případě zrušení obecně závazné vyhlášky zavádějící místní poplatky Ústavním soudem kvůli jejímu rozporu s ústavním pořádkem, podle názoru ministerstva financí se již zaplacený poplatek nevrací.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.