Otázka : Musíme ze zastupitelstva pořizovat zvukový záznam nebo stenozápis? Nebo jak se ověřuje, co vše bylo řečeno?

Odpověď:

Není povinností obce pořizovat zvukový záznam ani stenozápis ze zasedání zastupitelstva obce. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích pouze požaduje, aby byl pořízen a do deseti dnů od konání zastupitelstva také zveřejněn. V § 95 odst. 1 zákona o obcích se uvádí, že obsahem zápisu je počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Nikde není uvedeno, že musí být obsahem zápisu doslovný přepis všeho, co na zasedání zaznělo. Je ale dobře, aby nešlo jen o velmi stručný přehled usnesení, ale aby spojení „průběh hlasování“ bylo chápáno jako podrobnější záznam o tom, jak rozprava o konkrétním bodu programu probíhala. Vzhledem k tomu, že se záznam ze zasedání zastupitelstva považuje za veřejnou listinu, u které se presumuje její správnost, je to, co je v něm uvedeno, vždy důležité pro případné spory.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.