Otázka: Co je navazující územně plánovací dokumentace podle nového stavebního zákona?

Odpověď:

Aby nedocházelo k žádným mýlkám, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon v § 12 písm. p) a q) definuje, co se rozumí nadřazenou a co navazující územně plánovací dokumentací. Pod pojmem nadřazená územně plánovací dokumentací řadíme:

  1. regulační plán rozumí územní plán, zásady územního rozvoje a územní rozvojový plán,
  2. územní plán rozumí zásady územního rozvoje a územní rozvojový plán,
  3. zásady územního rozvoje rozumí územní rozvojový plán,

K navazující územně plánovací dokumentaci patří:

  1. územní rozvojový plán rozumí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán,
  2. zásady územního rozvoje rozumí územní plán a regulační plán,
  3. územní plán rozumí regulační plán.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.