Otázka: Změní se podle nového stavebního zákona možnost zastupitelů ovlivnit podobu územní studie?

Odpověď:

Platný stavební zákon č. 183/2006 Sb. dává územní studii do gesce pořizovatele a zastupitelé na ni mají pramalý vliv. Podle § 49 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon bude platit, že zastupitelstvo obce, pro kterou pořizuje územní studii úřad územního plánování, může určit člena zastupitelstva nebo zástupce pořizovatele, který při pořizování územní studie bude spolupracovat s pořizovatelem. Toto ustanovení tedy do budoucna postavení zastupitelstva mírně posiluje.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.