Otázka č. 52: Co je to limit využití území?

Limity využití území jsou v § 26 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon definovány jako omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon je vymezuje v § 12 písm. r) velmi podobně.

Ústav územního rozvoje vydává a aktualizuje již řadu let příručku Limity využití území, kde jednotlivé limity detailně popisuje.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.