Otázka: Co se stane, když obec neuposlechne ministerstvo vnitra a přes jeho výhrady vydá obecně závaznou vyhlášku?

Problematiku řeší zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 123. Obce musí zveřejňovat v souladu se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů obecně závazné vyhlášky (OZV) v této Sbírce. Ministerstvo vnitra pak provádí jejcih abstraktní kontrolu.

Pokud při této kontrole zjistí, že OZV odporuje zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky (pokud by byla OZV v rozporu s lidskými právy, nemusí ministerstvo dávat předchozí výzvu a účinnost OZV rovnou pozastavuje). Obec dostane ještě jednu šanci k opravě OZV. Pokud se tak nestane (a není-li úspěšný rozklad, který lze proti rozhodnutí ministerstva podat k ministrovi), podává ministerstvo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení OZV. O dalším osudu OZV rozhoduje právě tento soud.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.