Otázka č. 40: Přebírá územní plán vymezení silnic z pasportu místních komunikací a opatření obecné povahy vydané silničním správním úřadem?

Územní plán by měl respektovat, pokud jde o vymezení existujících místních komunikací, opatření silničního správního úřadu (které obvykle vychází z pasportu pozemních komunikací). Existence pozemní komunikace podle zmíněných dokumentů pro územní plánování znamená, že má obec v ruce silný argument pro zásah do vlastnického práva. Když už komunikace existuje, územní plán do vlastnictví nově nezasáhne a vlastník pozemku se bude jen obtížně bránit.

Pokud jde o místní komunikace (či veřejně přístupné účelové komunikace), které obec teprve plánuje, je třeba zdůraznit, že na základě územního plánu nevzniká veřejné prostranství, jde skutečně pouze o plán. Veřejné prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vzniká po slnění stanovených podmínek, z nichž jednou z nejhůře splnitelných je souhlas vlastníka pozemku, na kterém má veřejné prostranství vzniknout.

Souhlas vlastníka se vznikem veřejného prostranství ale není podmínkou pro vymezení pozemku jako veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace, v územním plánu. Jde o dvě odlišné věci. Současně to, že není třeba souhlasu k vymezení určitého funkčního vymezení ploch v územním plánu, neznamená, že obce nemusí dbát na ochranu vlastnického práva při územním plánování. Naopak, obce musí na ochranu vlastnických práv dbát a zasahovat do nich jen na základě velmi dobrých důvodů.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.