Otázka: Jak může určený zastupitel ovlivnit podobu územního plánu?

Podle § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání územního plánu. Po společném jednání (§ 51 odst. 1 stavebního zákona) pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů a zajistí upravení návrhu. Konečně podle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.

Určený zastupitel může pořizovateli v průběhu pořizování zemního plánu průběžně tlumočit nejrůznější požadavky zastupitelů, nejedná se ale o závazné pokyny, pořizovatel k nim nemůže takto přistupovat, může požadavky pouze zvážit.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.