Otázka: Jak se postupuje při rychlozměně územního plánu?

Odpověď:

„Rychlozměnou“ je míněn zkrácený postup pořizování změny územního plánu podle § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Použije se v případě, že to výslovně uvede zastupitelstvo obce při rozhodnutí o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu, nebo při schválení zprávy o uplatňování územního plánu.

Zastupitelstvo o pořízení změny rozhoduje buď z vlastního podnětu nebo na návrh (nejčastěji vlastníka pozemků). Ten obsahuje mj. rovnou návrh obsahu změny. Pokud zastupitelstvo rozhodne, že se změna pořídí, pak pořizovatel zajistí zpracování návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. O tomto návrhu se koná rovnou veřejné projednání, odpadá tedy fáze zadání a společného jednání. Při projednávání návrhu se postupuje v podstatě podobně jako při klasickém veřejném projednání.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.