Otázka: Stavební úřad nerespektuje územní studii. Co s tím obec může dělat?


Odpověď:

Pokud byla zpracována územní studie, která byla také řádně vložena do evidence územně plánovací činnosti a je aktuální, pak je úkolem stavebního úřadu při rozhodování v rámci územního řízení tuto studii respektovat. Pokud se od ní hodlá odchýlit, musí tak učinit pouze na základě dobrého odůvodnění.

Samotná územní studie ale není závazná, v souladu s § 25 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon je pouhým územně plánovacím podkladem, i když nepominutelným. Jestliže stavební úřad nehodlá územní studii respektovat, musí obec jako účastník řízení v tomto smyslu uplatnit v rámci územního řízení námitky a popř. se bránit též odvoláním nebo věc následně řešit v rámci soudního přezkumu územního rozhodnutí.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.