Již několik let může stát všechna svá podání k Evropskému soudu pro lidská práva zasílat elektronicky. Pro stěžovatele taková možnost bohužel existuje pouze v omezené podobě. Kdy tedy do Štrasburku psát běžnou poštou a kdy je k dispozici online cesta?

Stížnost pouze v „papírové“ podobě

Bohužel pokud jde o podání samotné stížnosti k ESLP, tak zde stále existuje jen možnost vyplnění formuláře, shromáždění všech příloh a zaslání podkladů v obálce na adresu soudu. A to přesto, že v dnešní době je stále běžnější, že stěžovatelé a jejich zástupci mají podklady shromážděny především v elektronické podobě.

Výjimku představuje návrh na vydání předběžného opatření, kde ESLP nedávno spustil online aplikaci, jejímž prostřednictvím je možné se na soud obracet.  Není to ale něco, co by reálně přicházelo do úvahy pro větší množství stěžovatelů z ČR.

Komunikační systém eComms

Elektronická cesta komunikace se pro stěžovatele otevírá pouze tehdy, pokud je po podání stížnosti ze strany štrasburského soudu vyzván, aby se do systému zaregistroval. Jestliže k tomu dojde, je o každé příchozí zprávě stěžovatel vyrozuměn e-mailem.

Díky této možnosti pak odpadá zdržení dané zasílání mezistátní pošty, včetně např. rizika, že zásilka se ztratí. Současně platí, že jakmile je stěžovatel vyzván k tomu, aby komunikace probíhala přes eComms, jsou nadále všechny dokumenty stěžovateli zasílány pouze přes eComms a stěžovatel je povinen rovněž pro všechna podání využívat tento systém.

Aktuální podoba formuláře na stížnost k ESLP již možnost budoucí komunikace přes eComms předvídá a proto advokát stěžovatele v rámci plné moci uvádí také svůj e-mail, ve kterém se do systému registroval.

Závěr

Používání eComms je podobné např. užívání datové schránky, takže pro české advokáty aplikace nebude nijak problematická. Určitě ale doporučuji seznámit se s pravidly používání eComms, která zahrnují např. maximální velikost zasílaných dokumentů (50MB), typ souborů (pouze .pdf) nebo dobu, po kterou zůstávají dokumenty zaslané ze strany ESLP v systému dostupné (1 rok).

Uživatelský manuál pro eComms je v anglickém jazyce dostupný zde.