Advokátní deník dnes informoval o tom, že Ústavně právní výbor doporučil Senátu zamítnout nový stavební zákon. V návrhu totiž spatřuje nejen tento výbor, ale i Hospodářský výbor řadu závažných problémů.

My se domníváme, že kromě často vytýkaných chyb (zejm. přesun stavebních úřadů pod stát) jsou v návrhu stavebního zákona nesprávně pojaté i smlouvy obcí s investory. Bohužel navrhovaná právní úprava není na straně samospráv, ale investorů a hrozí, že se prostřednictvím těchto dohod bude zasahovat do územního plánování a dalšího veřejnoprávního rozhodování obcí.

Více se dozvíte např. v tomto článku: Kritika plánovacích smluv v návrhu stavebního zákona

Jak jsme si představovali vhodnou právní úpravu my, se dozvíte zde.