Já si zase nedovedu představit demokratický, právní stát bez společenství svobodných občanů. Jestliže se někdo chce zabývat nějakou formou vlády, kde občanská svoboda je nepodstatná, pak může uvažovat o čemkoli. Leč já osobně, který jsem převážnou část svého života prožil v období, které je v českých právních předpisech nazýváno dobou nesvobody, nemám sebemenší důvod polemizovat s někým, kdo by chtěl svobodu omezovat či rezignovat na její ochranu,“ uvedl v rozhovoru český soudce ESLP Pejchal.

Ústavní soud je nečinný a podle aktuálních informací serveru Česká justice se naši stížnost chystá odmítnout. Proto jsme se obrátili na ESLP s žádostí o vydání předběžného opatření.

Text návrhu na vydání předěžného opatření je dostupný zde.

Aktualizace:

ESLP podaný návrh odmítnul s odůvodněním, že stěžovatelka neprokázala bezprostřední riziko vážné a neodkladné újmy. Vyzval stěžovatelku nicméně aby sdělila, zda chce, aby její stížnost byla dále projednávána standartním způsobem.

Zvažujeme také podání dalších návrhů k ESLP. Zejména omezování práva vycestovat ze země je podle našeho názoru v rozporu s  čl. 2 Protokolu č. 4 k Úmluvě.