Jak informujeme na zvláštní stránce, vláda a ministerstvo zdravotnictví podaly návrh na vyloučení všech soudců, kteří námi podanou žalobu na nezákonost nouzového stavu řeší. Tento postup považujeme za obstrukční a vedený snahou věc zdržovat.

Podle dnes doručeného usnesení Nejvyššího správního soudu je podaná námitka nedůvodná, soud postupoval městský soud správně. Nyní tedy bude řízení u městského soudu pokračovat. Dvě z původně napadených opatření vlády sice již byly nahrazeny opatřeními ministerstva, soud by měl ale i tak přezkoumat jejich zákonnost a vyjádřit se rovněž k otázce zákonnosti nouzového stavu jako takového.