Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci dává šanci zakladatelům, které mezi lednem a dubnem 2015 uhradili soudní poplatek 6 tisíc korun za prvozápis spolku či jiné neziskové organizace.

Turbulence se soudními poplatky

Soudní poplatky při zakládání spolků se za poslední 2 roky měnily již 3x. Nejprve byl poplatek pro založení spolku od ledna 2014 tisíc korun. Zákonodárci se snažili toto napravit a v prosinci 2014 vstoupila v účinnost novela, která osvobodila „spolek“. Jak jsme ale psali, soudy začaly tuto právní úprava vykládat tak, že se osvobození týká teprve již založeného spolku, ne už ale návrhu na jeho založení. Zákonodárce na praxi reagoval tak, že přijal s účinností od 1. 5. 2014 jednoznačnější úpravu, a soudní poplatky se za zakládání neziskovek již nikde nevybírají.

Vrchní soud: zakládání neziskovek mělo být osvobozeno

Usnesením ze dne 2. června, sp. zn. 8 Cmo 161/2015 dal Vrchní soud v Olomouci najevo, že už právní úprava, která osvobodila spolek (ale také nadaci, nadační fond, ústav nebo odborovou organizaci) ve věcech veřejného rejstříku, měla být vykládána tak, že se osvobozuje již také zakládání těchto organizací.

Požádejte soud o navrácení poplatku

Navrhovatelé, kteří v letošním roce soudní poplatek 6 tisíc korun zaplatili při zakládání spolků a jiných neziskových organizací, mohou nyní požádat o vrácení soudního poplatku. Podle § 10 odst. 1 zákona o soudních poplatcích soud vrátí zaplacený soudní poplatek z účtu soudu, jestliže je j zaplatil někdo, kdo k tomu nebyl povinen.

Navrhovatelé tak můžou prostřednictvím jednoduché žádosti adresované soudu (kde popíší, o založení jakého spolku se jednalo, kdy soudní poplatek zaplatili a odkáží na rozhodnutí vrchního soudu, podle kterého se poplatky vybírat za založení neziskové organizace neměly) požádat o navrácení zaplaceného poplatku a tu raději využít třeba ve prospěch spolkové činnosti. Doporučuji k žádosti přiložit také toto usnesení vrchního soudu.