V článku Aplikace zákona č. 82/1998 Sb., Ministerstvem zemědělství ČR jsme se počátkem roku blíže podívali na některé případy, ve kterých došlo k poskytnutí náhrad škody podle zákona č. 82/1998 Sb., Ministerstvem zemědělství ČR. Pokračovat jsme se rozhodli u Ministerstva obrany ČR.

Jak jsme již psali v článku Jak se odškodňuje za pochybení státu: výše odškodnění poskytnutá jednotlivými ministerstvy na základě zákona č. 82/1998 Sb., v letech 2000 až 2013 vyplatilo Ministerstvo obrany ČR peněžitou částku jako náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, pouze v jediném případě, a to v roce 2013 ve výši 12 643 Kč. Částka byla vyplacena ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., tedy „dobrovolně“ na základě žádosti poškozené osoby. Jinou částku Ministerstvo obrany ČR v letech 2000 až 2013 nevyplatilo. Popis daného případu přinášíme níže.

„Nesprávné potvrzení zaměstnavatele pro účely posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti“

V jediném případě odškodnění přiznaného podle výše uvedeného zákona, se kterým ministerstvo přišlo do kontaktu, došlo k nesprávnému úřednímu postupu, když žadateli byl plat krácen ihned po vydání personálního rozkazu, aniž byl tento personální rozkaz v předběžné vykonatelnosti. Pokud by k tomuto kroku nedošlo, tak by potvrzení zaměstnavatele pro účely posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti obsahovalo průměrný čistý plat žadatele ve výši 27 105,50 Kč. Z této částky by úřad práce v souladu s tehdy platnými předpisy (ustanovení § 50 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) vypočetl podporu při rekvalifikaci za období od 3. do 31. května a od 1. do 29. června ve výši 28 839 Kč.

Z částky nesprávně uvedené v potvrzení zaměstnavatele pro účely posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti, tedy z částky 14 189 Kč, náležela žadateli podpora při rekvalifikaci v celkové výši 16 196 Kč. Žadateli tak vznikla majetková újma ve výši 12 643 Kč (28 839 Kč – 16 196 Kč). Ministerstvo materiální újmu v uvedené výši žadateli přiznalo a vyplatilo.

Přiznání nemateriální újmy ministerstvo odmítlo s poukazem na to, že skutečnosti v žádosti uvedené byly pouze obecné a jejich existenci případně vztah k předešlému nesprávnému postupu nelze bez předložení podkladů vyhodnotit. K doložení takovýchto dalších dokladů byl žadatel ministerstvem vyzýván, ale k žádosti se nijak nevyjádřil.