Krajský soud ve Stuttgartu řešil zajímavou kauzu týkající se reklamy spojené s environmentálními tvrzeními. Řekl, že marketing zaměřený na životní prostředí se musí posuzovat podobně přísně jako reklama na zdravotní prostředky, neboť v tak citlivé oblasti, jako je ochrana přírody anebo změny klimatu nesmí docházet ke klamání veřejnosti (spotřebitelů).

Krajský soud ve Stuttgartu řešil zajímavou kauzu týkající se reklamy spojené s environmentálními tvrzeními. Řekl, že marketing zaměřený na životní prostředí se musí posuzovat podobně přísně jako reklama na zdravotní prostředky, neboť v tak citlivé oblasti, jako je ochrana přírody anebo změny klimatu nesmí docházet ke klamání veřejnosti (spotřebitelů).

Fond: snížíme uhlíkovou stopu o 3,5 tuny

Věc se týkala investičního fondu a podnikatelé tvrdili spotřebitelům, že díky vhodným investicím sníží svoji uhlíkovou stopu o 3,5 tuny. Přesnější údaje podporující toto tvrzení a způsob výpočtu snížení oné stopy byly uvedeny v samostatném dokumentu zvaném informační memorandum, to ale soud nepovažoval za dostačující.

Spotřebitelé jednoduše neměli pro svoje rozhodnutí dostatečné podklady a zavádějící informace mohou spotřebitele oklamat a ovlivnit jejich rozhodnutí. Spotřebitelé tak byli uvedeni v omyl ohledně udržitelnosti investice a takové klamání mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí. (Krajský soud ve Stuttgartu, rozsudek ze dne 31. ledna 2022, 36 O 92/21 KfH)

Další spory je možné očekávat

Z toho je patrné, že si podnikatelé musí začít dávat na lakování sama sebe na zeleno skutečný pozor. Je nutno předpokládat, že k sporům o falešná environmentální (klimatická) tvrzení bude docházet stále častěji a že spotřebitelé a jejich organizace budou v důsledku obav z negativních dopadů klimatické změny a vědeckých tvrzení s ní souvisejících tahat za delší konec provazu.

V naší advokátní kanceláři se greenwashingu věnujeme.