Měli jsme tu čest napsat článek pro Soukromé právo o návrhu nové směrnice EU o tzv. environmentálních tvrzeních. Považujeme nově se rozvíjející oblast za mimořádně zajímavou s velkým potenciálem chránit spotřebitele před nepravdivým greenwashingem na jedné straně a na druhé pak pomáhat podnikatelům uvádět o jejich činnosti jen to, co z hlediska životního prostředí dává skutečně smysl. Jsme jednoduše vděčni, že jsme právními průkopníky právě tady.

 

Více našich článků k problematice klamavých environmentálních tvrzení najdete zde.