Už od dob pandemie covidu se uznávalo, že je možné, aby se zastupitelé účastnili zasedání zastupitelstva prostřednictvím videokonference. Vycházelo se z toho, že zákon o obcích stanoví pro usnášeníschopnost povinnost přítomnosti zastupitele v reálném čase (s možností sledovat průběh zasedání a reagovat na něj) bez nutnost osobní přítomnosti na místě, kde se zasedání koná. Konání zasedání prostřednictvím videokonference si tak řada samospráv v uvedeném období již vyzkoušela.

Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o obcích č. 418/2023 Sb., která pro distanční konání zastupitelstva stanovuje určité podmínky. Tou hlavní je, že je potřeba, aby distanční konání zastupitelstva výslovně umožňoval jednací řád zastupitelstva a aby současně stanovil konkrétní podmínky pro jeho realizaci. Iniciativa je tedy nyní na samotných zastupitelích, aby jednací řády aktualizovali a přizpůsobili novým možnostem.

Více o novele píšeme zde.

Z regulace obsažené v zákoně o obcích se již v posledních letech dovozovalo (a na tom se novelou nic nemění), že není možné hlasování zastupitelstva korespondenční formou (tzv. per rollam). Stejně tak se nic nemění na podmínce, že distanční účast zastupitele musí být zajištěna prostřednictvím přenosu obrazu i zvuku s tím, že také zastupitel se musí účasti jako obrazem, tak zvukem.

Další časté dotazy k distanční účasti zastupitelů najdete zde.