V případu jednoho našeho klienta jsme získali zajímavé vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, které by mohlo sloužit i mnoha jiným obcím. V případu, o kterém budeme dnes psát, šlo o přezkum závazného stanoviska krajského úřadu, kterým bylo změněno závazné stanovisko úřadu územního plánování. Ministerstvo dalo za pravdu obci a prvostupňovému dotčenému orgánu. Konkrétně se jednalo o posouzení otázky, jestli je možno započítat rozlohu části pozemku v nezastavěném území obce, aby ta část pozemku, která byla dle územního plánu zastavitelná, splnila kritéria pro minimální rozlohu stavebního pozemku.

O co šlo

Vlastnice pozemku chtěla stavět dům, i když v ploše SV – smíšené obytné venkovské, měla jen mešní část poměrně velkého pozemku. Územní plán ale požadoval, aby v ploše SV měly parcely aspoň 1000 m2. Maximálně bylo pro rodinný dům možno zastavět 30 % takové parcely. Krajský úřad tvrdil, že pro to, aby byla uvedená kritéria splněna, je třeba započítat celou rozlohu pozemku, z něhož podstatná část byla ve funkčním využití NSP – plochy smíšené nezastavěného území přírodní.

Jak rozhodlo ministerstvo

MMR závazné stanovisko krajského úřadu změnilo tak, že záměr je nepřípustný, a to z těchto důvodů (omlouváme se za printsctreeny, ale z dokumentu od MMR se nedalo kopírovat). Věříme, že tyto závěry pomohu i jiným obcím:

 

Více našich článků k problematice územního řízení najdete zde.