„Chlad představuje v  našem klimatickém pásmu větší riziko a  nebezpečí pro křehké seniory než horké počasí.“ MUDr. Pavel Weber a kol., Poruchy termoregulace a jejich význam ve vyšším věku

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo kontroverzní vyhlášku stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody v případě vyhlášení některého z nouzových stavů.Tato se stala tématem mnoha rozhovorů, článků a každý na ni má svůj názor (navrhovaný text vyhlášky je dostupný zde).

Vytápění v domovech pro seniory jako porušení pozitivních závazků státu?

V naší advokátní kanceláři se domníváme, že je totálním selháním státu, není-li tento schopen zajistit pozitivní závazky vůči občanům vyplývající ze společenské smlouvy, kterou s ním lidé uzavřeli. Mezi tyto závazky nepochybně patří péče o zranitelné skupiny obyvatel – děti, nemocné a staré lidi. Právě tyto závazky ale zmíněná vyhláška porušuje snad ve všech možných ohledech. Zejména staří lidé se mohou oprávněn cítit ohroženi, protože mají mnohem pomalejší metabolismus, hůře využívají tělesné teplo a jednoduše si musí zatopit, mají-li být zdraví a v psychické pohodě.

Příčinou takového jednání s občany přitom bude pouze nezvládnutá zahraniční politika našeho státu a naprosto neřešené ekonomické důsledky nezákonných omezení z doby covidu, nová nelogická opatření přijatá jako reakce na situaci na Ukrajině spočívající v přijímání neomezeného počtu cizích státních příslušníků a vynakládání obrovských částek na jejich pobyt v ČR a vládou absolutně ignorovaná inflace.

Stát aktuálně navrhuje, že by se v domovech pro seniory vytápělo následujícím způsobem (přitom se snaží tvrdit, že již dnes se vytápí na pouhých 20 stupňů, což samozřejmě není pravda a ví to každý, kdo v zimě navštívil nějakého starého příbuzného v podobném zařízení. Dnes je to minimální, nikoliv maximální limit a má chránit seniory před těmi, kdo by se o ně nechtěli starat pečlivě. Ministr ale nastavuje limity maximální a nikdo dnes neví, jak bude jejich překročení trestáno.

Obrázek 1: Zdroj web MPO

Budou děti sedět ve 20 stupních ve třídě celý den?

Ve školkách a školách má být ještě chladněji (na školních chodbách se bude zřejmě vytápět na pohých 15 stupňů), což bude znamenat jediné – nemocné děti a především matky, neboť si nemusíme nalhávat, že v podmínkách ČR funguje fifty – fifty dělba povinností mezi rodiči v péči o domácnost) opakovaně vyřazené z pracovního procesu.

Obrázek 2: Zdroj – web MPO

Posoudí soudy vyhlášku jako protiústavní?

Jestliže bude nesmyslná vyhláška přijata a jestliže skutečně bude vyhlášen některý ze stavů nouze (proti čemuž se v důsledku rozhodovací praxe Ústavního soudu nelze prakticky bránit), bude na rozhodnutí ředitelů a ředitelek škol, mateřinek a domovů pro seniory nebo jiných sociálních zařízení, co udělají dál – zda budou následovat nesmyslná a lidem ubližující pravidla a nebudou topit, nebo (pokud to bude technicky možné) vyhlášku respektovat nebudou a budou čelit negativním následkům – zde pokutě.

Pokud by zvolili druhou cestu, což je jediná odpovědná strategie vůči zranitelným klientům, jejich zdraví a v některých případech dokonce i životům, pak je namístě, aby věc posoudily soudy. Neumíme si představit při zohlednění konstantní „covidové“ judikatury, že by soudy dovodily, že ochrana veřejného zdraví, potažmo zdraví zranitelných občanů, není prioritou nás všech, celé České republiky a zejména pak její vlády. 

V takové situaci by měla být předmětná vyhláška posouzena jako odporující zákonu, ba i ústavnímu pořádku a nezohledněna. Pevně věříme, že se najdou odvážní ředitelé a ředitelky. Jsme připraveni poskytnout zejména domovu pro seniory právní pomoc pro bono (tedy zdarma) včetně zastupování u soudu.

Stejně tak rádi pomůžeme ostatním fyzickým a právnickým osobám se bránit proti šikaně, ke které se stát od roku 2020 opakovaně uchyluje.