V naší advokátní kanceláři se rádi zabýváme územním plánováním, smlouvami s investory, náhradami škod za zmařené investice nebo třeba . Napsali jsme nejen knihu „Smlouvy o územním rozvoji: když je investor za humny“, ale také metodiku pro Ministerstvo pro místní rozvoj s názvem „Doporučení pro obce v oblasti výstavby a uzavírání smluv s investory“. Pravidelně také píšeme do časopisu PRO města a obce.

Navíc jsme za poslední měsíce připravili pro starostky, starosty a zastupitele několik užitečných manuálů. Můžete si je stáhnout právě tady. Doufáme, že vám přinesou potřebné informace.

  1. NÁHRADA ŠKODY ZA ZMAŘENÉ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
  2. DOPORUČENÍ PRO OBCE V OBLASTI VÝSTAVBY A UZAVÍRÁNÍ SMLUV S INVESTORY
  3. URČENÝ ZASTUPITEL PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
  4. JAK NASTAVIT PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ S INVESTORY
  5. JAK NA STAVEBNÍ UZÁVĚRY
  6. ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ: JAK ŘEŠIT DEVELOPERSKOU VÝSTAVBU V DOBĚ SUCHA
  7. JAK NA SMLOUVY OBCÍ S INVESTORY