Ze Štrasburku k nám na aprílové pondělí 1. 4. 2019 doputovala zpráva o volbě nového předsedy Evropského soudu pro lidská práva. Stal se jím Linos-Alexandre Sicilianos. Současného předsedu, kterým je Ital Guido Raimondi, nahradí Sicilianos 5. května.

Kdo je Linos-Alexandre Sicilianos?

Tento řecký soudce, působí u ESLP od roku 2011, přičemž od roku 2017 vykonává funkci místopředsedy tohoto soudu. Linos-Alexandre Sicilianos je uznávaným akademikem a odborníkem na lidská práva. V minulosti mimo jiné působil jako místopředseda Komise OSN pro eliminaci rasové diskriminace a jako předseda Komise Rady Evropy pro zlepšování postupů při ohraně lidských práv.

Jelikož funkční období soudce ESLP je devítileté, a to bez možnosti znovuzvolení, skončí Sicilianovo předsednictví nejpozději 18. 5. 2020 (s koncem jeho mandátu). Ve funkci předsedy soudu tedy stráví pouze rok a pár dní.

Soudci spolu s novým předsedou soudu zvolili též i místopředsedu, kterým se stal soudce z Islandu Robert Ragnar Spanó. Rovněž on se funkce ujme dne 5. 5. 2019.

Krátké mandáty předsedů

Předseda i místopředseda ESLP je volen na 3 roky s možností znovuzvolení. Zajímavostí však zůstává, že v posledních letech měli předsedové soudu vždy pouze krátký mandát v rozmezí jednoho až čtyř let. Důvodem je již zmíněná omezená délka mandátu jednotlivých soudců. Dalším důvodem je pravděpodobně i to, že soudci při volbě předsedy preferují spíše soudce, který je už více seznámen s vnitřním fungováním soudu. Získat takovou zkušenost však několik let trvá a takovému zkušenému soudci pak již zbývá krátká doba mandátu.

Neobnovitelné mandáty soudců ESLP byly zavedeny protokolem č. 14 k Úmluvě, který nabyl účinnosti roku 2010. Dříve byly mandáty soudců dlouhé 6 let s možností opakovaného zvolení. Před rokem 2010 tak byl naopak u předsedů ESLP zvykem dlouhý mandát, přičemž rekordmanem je norský předseda Rolv Ryssdal, který byl předsedou soudu necelých 13 let (1985–1998).

Česká stopa

Českým soudcem ESLP je v současnosti Aleš Pejchal, který u ESLP působí od roku 2012. Jeho předchůdcem byl Karel Jungwiert, který byl soudcem ESLP od roku 1993, kdy ČR přistoupila k Radě Evropy, až do roku 2012. Dosud žádný český soudce se však bohužel předsedou ESLP nestal.

 

Pokud byste se chtěli podívat na rozhovor s budoucím předsedou ESLP, klikněte na odkaz zde.

Pokud vás zajímá historie a fungování ESLP, zde můžete shlédnout českou verzi filmu o tomto soudu.

 

Martin Bína, Ivo Keisler