Ministerstvo vnitra připravilo publikaci pro nové zastupitele obcí „Jsem zastupitel/ka“. Příručka nabízí především novým zastupitelům praktickou pomůcku pro základní zorientování se v problematice výkonu funkce zastupitele obce a fungování správy obce.

Publikace se věnuje takovým tématům, jakými jsou například odpovědnost zastupitele, střet zájmů nebo systém odměňování, dále se zaměřuje na základy fungování správy obce. V přehledných kapitolách tak jsou například zpracovány otázky hospodaření a nakládání s majetkem obce, vydávání právních předpisů obce nebo struktura orgánů obce. Publikace v neposlední řadě obsahuje řadu užitečných odkazů a kontaktů.

Příručka je ke stažení dostupná ZDE.